Ознакування місць культурної спадщини Умані | ReHERIT

English below ↓


В рамках проєкту «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину» у 2020 році в Умані підготовано матеріали по ознакуваню десяти об’єктів: торгові ряди, Свято-Богородицький василіянський монастир, костел Успіння Пресвятої Діви Марії, готель «Новоєвропейський», єврейський квартал, територія гетто, військовий собор/кінотеатр імені Черняховського, жіноча та чоловіча гімназії, будинок, де мешкала Надія Суровцова.

Ці об’єкти було відібрано спільно з уманською громадою та місцевими експертами, після обговорень і воркшопів, зі спеціально складеної раніше бази даних, що нараховує 161 об’єкт історико-культурної спадщини міста Умань. Обрано передусім знакові для Умані будівлі і місця, які заслуговують на включення до наративу спільної спадщини і щодо яких можна запропонувати нові прочитання, а також об’єкти, які дозволяють нагадати про раніше маргіналізовані чи забуті теми минулого Умані. Окремим завданням ознакування було позначити та актуалізувати раніше не включені до туристичних маршрутів об’єкти і простори – передусім ті, що розповідають історії спільнот Умані, що мешкали тут і співтворили місто до Другої світової війни. Ознакування також мало на меті наголосити на важливості збереження об’єктів спадщини, особливо тих, що перебувають зараз у поганому стані, і популяризувати ці та інші об’єкти заради їхнього подальшого глибшого вивчення і включення у міську історію. 

В описах кожного об’єкту ми спробували відійти від звичного зосередження лише на історії будинків, натомість пропонуємо побачити через будівлі історії осіб, спільнот та великих періодів міського минулого. Об’єкти стали відправними точками для розповіді про ширші контексти і різноманітні історії міста. Не претендуючи ані на вичерпність, ані на остаточні оцінки, описи пропонують поміркувати про різне минуле Умані: польське, єврейське і українське, імперське і радянське; згадати різних людей, які століттями співтворили це місто: вчителів і військових, ченців і торговців, підприємців, гімназисток і письменниць, заможних та бідних. Оскільки дуже непросто описати важливі сюжети з минулого у кількох рядках, на сайті reherit.org.ua можна отримати більш детальну інформацію про кожен об’єкт та історії, пов’язані з ним. Короткі та розлогі описи об’єктів підготувала історикиня Тетяна Портнова, розгорнену біографію Надії Суровцової – історик Сергій Єкельчик. 

Візуалізація ознакування біля кожного об’єкту/простору буде містити коротку інформацію про місце та історії, пов’язані з ним, чотирма мовами: українською, польською, івритом та англійською (три перші мови – мови спільнот, що жили в Умані, а остання – як мова міжнародного спілкування, зручна для подорожніх з усього світу); QR-код, який буде вести до розлогого тексту на Порталі культурної спадщини проєкту ReHERIT, та зручну навігацію, яка підказуватиме розташування інших ознакованих об’єктів. 

Для туристів таблички пропонують дуже стислу інформацію, яка водночас вписує будівлі/простори в ширші історичні контексти і розкриває різні міські історії. Містянам, які проходять повз ці будівлі кожного дня і багато знають про них, описи пропонують звернути увагу на менш відомі, неакцентовані чи забуті сюжети.  

Підготовлені матеріали, які будуть доступні в міському просторі у вигляді ознакувань, а також візуалізованих текстів онлайн, пропонують туристу самостійну прогулянку містом. Сподіваємося, що ці матеріали стануть у пригоді місцевим гідам для розробки власних туристичних маршрутів, а також заохотять туристичні компанії, які привозять туристів дивитися парк «Софіївка», виділити час і на прогулянку містом. Матеріали, підготовлені для ознакування, можуть бути використані місцевою владою, культурними інституціями та активістами для різноманітних форматів популяризації історико-культурної спадщини Умані. 

Детальні описи десяти об’єктів:


1. Торгові ряди


2. Василіянський монастир


3. Єврейський квартал


4. Концертний зал Потоцького / Військовий собор / Кінотеатр імені Івана Черняховського 


5. Чоловіча гімназія


6. Жіноча гімназія


7. Костел


8. Готель “Новоєвропейський”


9. Будинок Надії Суровцової


10. Уманське гетто


 

Дослідження і написання текстів: Тетяна Портнова. 

Розширений текст про Надію Суровцову: Сергій Єкельчик. 

Консультанти: Владислав Давидюк, Ольга Заречнюк, Андрій Усач.

Обговорення та коментарі: Софія Дяк, Христина Бойко, Ірина Мацевко, Наталія Отріщенко, Анна Чеботарьова, Ольга Заречнюк, Алла Марченко, Ірина Склокіна.

Візуальний матеріал: Уманський краєзнавчий музей.

Літературна редакторка: Світлана Паламарчук.

Переклад на англійську: Володимир Беглов.

Переклад на польську: Катажина Котинська.

Переклад на іврит: Ар’є Лісаков.

Мовні редактори: Мейгіл Фавлер. 

Координаторка: Ірина Мацевко.

 

◊♦◊

 

The Project “ReHERIT: Common Responsibiity for a Common Heritage” has prepared signage materials for ten heritage landmarks: 


1. Trading Stalls


 2. The Holy Theotokos Basilian Monastery


3. The Church of the Assumption of Our Lady


 4. The New European Hotel


5. The Jewish Quarter 


6. The Uman Ghetto 


7. The Cherniakhovsky Cinema


8. Men’s Gymnasia


9. Women’s Gymnasia 


10. Nadia Surovtsova’s House 


These landmarks were selected together with the community of Uman and local experts. The objects and sites were selected primarily due to their significance for Uman, their need to be incorporated in a narrative of common heritage, and that can be fruitfully reintrepreted. Likewise included were objects that remind of previously marginalized or forgotten themes from Uman’s past. 

In our descriptions of each landmark, we attempted to step away from a usual focus only on the buildings’ history. We tried instead to use the buildings to tell stories of people, communities and entire periods of the city’s past. The landmarks became springboards for narratives of wider contexts and the city’s various histories. 

Because it is not easy to describe important motifs of the past in a a few lines, the project’s website, reherit.org.ua, offers more detailed information about each landmark and the stories pertaining to it. 

Visually, the signage by every landmark/space will include brief information about the place and its stories in four languages: Ukrainian, Polish, Hebrew, and English (the first three are languages of communities who had lived in Uman, the last is present as an international language), as well as a QR-code leading to a longer text at the ReHERIT Cultural Heritage Portal, and convenient navigation that will point out the location of other landmarks included in the project. 

Research and texts by Tetiana Portnova. 

Extended text on Nadia Surovtsova by Serhy Yekelchyk. 

Consulting by Vladyslav Davydiuk, Olha Zarechniuk, and Andrii Usach. 

Discussion and comments by Sofia Dyak, Khrystyna Boiko,Iryna Matsevko, Natalia Otrischenko, Anna Chebotariova, Olha Zarechniuk, Alla Marchenko, Iryna Sklokina. 

Visual materials from the Uman Local History Museum.

Literary Editor: Svitlana Palamarchuk. 

English translation by Volodymyr Beglov. 

Polish translation by Katarzyna Kotyńska. 

Hebrew translation by Arie Lisakoff. 

Language editing by Mayhill Fowler. 

Coordinated by Iryna Matsevko.

 

 

Відкрий спадщинуДізнавайтесь цікаве про культурну спадщину