עלינו | ReHERIT
 • פורטל המורשת התרבותית של ReHERIT נועד לקידום שיטות עבודה חיוביות ויעילות בתחום המורשת התרבותית.

תיאור הפרויקט

ReHERIT - פרויקט לחשיבה מחודשת, פיתוח והפעלת הפוטנציאל של המורשת התרבותית של אומן, לבוב וערים אחרות באוקראינה.
הפרויקט החל ביולי 2018 ויימשך עד ליולי 2020.

מטרת הפרויקט:
עבודה עם המורשת התרבותית למטרת הפיתוח הכלכלי, התיירותי, התרבותי והחינוכי של אומן, לבוב ומספר ערים אחרות באוקראינה.
יצירת ושיפור איכות התקשורת בין הרשויות המקומיות לארגונים ויוזמות ציבוריות.

מטלות בערים

לבוב בפרויקט ה-ReHERIT

עיקר הפעילות היא מימוש חלקו השני של פרויקט "חלל בתי הכנסת". מתחם ההנצחה של בית הכנסת הגדול ההרוס הוא כמעט ובלתי נראה כיום במרחב הציבורי של העיר. עם זאת, שימור היסודות עם סימון מתאים יהפוך את המתחם לגלוי ויאפשר שיתוף פעולה של גורמים שונים בדיאלוג.

בו זמנית, יפעל צוות הפרויקט לקידום הבנת האחריות המשותפת למורשת המשותפת באמצעות עבודה עם מדריכים, מחנכים ובעלי עניין. הצוות ינהל מחקרים סוציולוגיים על אופן תפיסת המורשת התרבותית על ידי

תושבי העיר; יכין מחקרים אנליטיים והמלצות לעבודה עם המורשת התרבותית.

אומן בפרויקט ה-ReHERIT

הצוות יפעל ליצירת אסטרטגיה לפיתוח התיירות והתשתיות הגלובליות של עלייה לרגל, יעביר מחקרים סוציולוגיים, יכין חומרים עבור המורים והמדריכים, מחקרים אנליטיים והמלצות לעבודה עם המורשת התרבותית. יחד עם זאת, יעבוד הצוות עם מורים, מדריכים, רשויות מקומיות, ארגונים ציבוריים וקהילתיים ויוזמות, על מנת ליצור קהילה של אנשים אשר מתעסקים ייעודית עם המורשת התרבותית של העיר.

10 האזורים של אוקראינה

במקביל ללבוב ולאומן, הצוות יצרף לעבודתו עם המורשת התרבותית שורה של ערים נוספות ממרכז וממערב אוקראינה. כצעד ראשון, ועל מנת לחזק את יכולת הניהול של המורשת התרבותית ברמה המקומית, יועברו מספר הדרכות ויוכרז על תחרות של מענקים זהירים.

עודות הפרויקט

 • סקרים סוציולוגיים באומן ובלבוב על מנת לנתח ולהבין כיצד נתפסת המורשת בעיני התושבים ובקרב מבקרי העיר.
 • תחרות מענקים זהירים עבור 10 ערים אוקראיניות היא הזדמנות מצוינת ליישם פרויקטים אישיים בעיר המגורים.
 • סימון המורשת באומן: מיפוי של 150 מוקדי המורשת, יצירת ניווט חזותי לחלקה ההיסטורי של העיר.
 • חומרים על עבודה עם מורשת תרבותית עבור מדריכים ומורים באומן ובלבוב.
 • פורום "אופקי המורשת" 2020 - יחבר את כל משתתפי הפרויקט והשחקנים הראשיים בתשתית הגלובלית של המורשת התרבותית ברחבי אוקראינה והאיחוד האירופי.
 • יצירה של חומרים תמטיים שימושיים ומילוי על ידם את פורטל המורשת התרבות של ReHERIT.
 • סימון אתר בית הכנסת ההרוס בלבוב.
 • הדרכות וקורסים על הניהול היעיל של המורשת המקומית עבור ערים ועיירות מ-10 האזורים של אוקראינה.
 • אסטרטגיה לפיתוח התיירות והתשתית הגלובלית של עלייה לרגל באומן.
 • מחקר והמלצות בנושא הקיימות הכלכלית והניהול האחראי של המורשת התרבותית.

עבור מי שימושי הפרויקט?

 • מומחים בתחום המורשת התרבותית;
 • רשויות ממשלתיות מקומיות, ארגונים ציבוריים וקבוצות היוזמה;
 • עובדי מוסדות התרבות, החינוך והתיירות;
 • מומחים מהתחומים הסמוכים (מנהלי מוסדות תרבות, סוציולוגים, אורבניסטים).

Explore HeritageLearn something interesting about cultural heritage