Українці та євреї у спільній історії на землях Уманщини. Матеріали для освітян | ReHERIT
  • Для освітян

    Українці та євреї у спільній історії на землях Уманщини. Матеріали для освітян

    • 30 Листопада, Понеділок

Програма в Умані має фокус на розмові про спільну спадщину через міські ландшафти, піднімає часто не артикульовані міські теми і пропонує нові підходи для розповіді про сторінки минулого міста. Група експертів та освітян розробила методичні матеріали навколо цих тем.
Тематичні фокуси програми: багатокультурна спадщина як спільна історія, «білі плями» в історії, практики пам’ятання і можливість читати ландшафт міст, видимі і невидимі місця пам’яті у міському просторі.

Представлене дослідження демонструє можливості використання краєзнавчих розвідок історії Умані, а саме контексту, який стосується україно-єврейських відносин, що складалися століттями. Паломництво хасидів робить ці теми актуальними, оскільки ставлення етнічних спільнот і до сьогодні будуються на стійких стереотипах, а стосунки балансуються між співробітництвом та протиріччям. Опитування учнів щодо паломництва хасидів, підтверджуючи зазначену тенденцію демонструють різні виміри толерантності — від суб’єктивної терпимості до людей, які не подобаються до байдужого примирення, в результаті — прийняття культури «іншого». 

Незважаючи на упередження, діти мають багато запитань, на які вони не мають відповіді. Їх цікавить культура, побут, історія заселення краю євреями, хасидське вчення, свята, як живуть ровесники тощо.
Збірка дидактичних матеріалів — «Українці та євреї у спільній історії на землях Уманщини» — пропозиція розмови про іншу культуру через підхід пошуку спільного, аналіз та порівняння. Тематичні модулі матеріалу можуть стати предметом розмови на факультативі, гуртку, бути проблемно-тематичними блоками на уроках з історії, фокусом дослідницького проекту учнів тощо. 

Зміст матеріалів відповідає принципу культурної відповідності, оскільки  передбачає поєднання в полікультурному вихованні: історії, мови, традицій та звичаїв. Побудова змісту на феноменологічному, інтерпретаційному та констекстуальному підходах дозволяє розуміти ціннісні основи культури «іншого», виявляти емпатію до людей іншої культури, почути особисті історії, що руйнують стереотипи, розуміти та порівнювати локальний контекст явищ культури двох народів. 

Запропоновані матеріали є дидактичним ресурсом для вчителів історії та навчальним – для здобувачів освіти. Вони дозволяють: впровадити краєзнавчі студії у процес навчання історії України; формують полікультурну компетентність учнів; виявляють нові контексти змісту уроків; навчають працювати з контроверсійними питаннями, порівнювати, виявляти особисте ставлення; руйнують етнічні стереотипи на когнітивному, діяльнісному і ціннісному рівнях. 

Матеріал є авторською розробкою Зої Возної
Організатор програми: Центр міської історії
Координаторка: Христина Бойко

Дизайн цифрової версії: Оксана Авраменко

Відкрий спадщинуДізнавайтесь цікаве про культурну спадщину