Біла Книга_Економчний вплив місцевої культурної спадщини

У публікації проаналізовано особливості економічного впливу місцевої культурної спадщини на розвиток територій її перебування.

У першому розділі описано підходи до розуміння місцевої культурної спадщини як каталізатора економічного розвитку. Розкрито ключові проблеми, які є спільними для вітчизняної та іноземної практики в розумінні цінності спадщини та її економічного потенціалу, визначено суперечності у визнанні культурної спадщини активом чи тягарем – залежно від позицій власників, розпорядників та користувачів. Описано види вартості місцевої культурної спадщини, специфіку її розрахунку в Україні, основні недоліки діючих підходів. Ідентифіковано ключові заінтересовані сторони інвестицій у місцеву культурну спадщину в Україні, їхні істотні питання й специфіку впливів на них нинішньої ситуації.

Другий розділ розкриває напрями, у яких місцева культурна спадщина впливає на економічне життя територій. Описано специфіку впливу за кожним напрямом, наведено приклади успішного закордонного досвіду в отриманні переваг за кожним з напрямів впливу, визначено поточний стан аналізу й проблеми, які властиві по цих питаннях в Україні. Наведено рекомендовані базові індикатори економічного впливу місцевої культурної спадщини, джерела інформації для їхнього розрахунку й найпоширеніші в закордонній практиці методи оцінювання цього впливу та описано можливості їхнього застосування в Україні.

Відкрий спадщинуДізнавайтесь цікаве про культурну спадщину