Управління місцевою культурною спадщиною в Україні
  • Білі книги

    Управління місцевою культурною спадщиною в Україні: огляд державної політики, джерел та моделей фінансування

    • 18 Серпень, Неділя

У публікації проаналізовано два ключові аспекти збереження місцевої культурної спадщини в Україні: державна політика та особливості фінансування.

У першому розділі окреслено стан культурної спадщини в Україні, описано ключові нормативно-правові акти й концепції державної політики; узагальнено попередні напрацювання дослідників; означено стратегічні проблеми та сформовано висновки про рівень ефективності державної політики в цій сфері.

Другий та третій розділи присвячено аналізу джерел та моделей фінансування місцевої культурної спадщини. Проведено аналіз обсягів і структури бюджетного фінансування по областях упродовж 2018 року. Описано види бюджетних, грантових, кредитних, інвестиційних та інших моделей. Наведено приклади програм міжнародного співробітництва та інших грантодавців. Проаналізовано застосування в Україні кредитних інструментів для придбання об'єкта місцевої культурної спадщини. Описано моделі та досвід колективного фінансування, виділено ключові тенденції у такій діяльності.

У четвертому розділі охарактеризовано особливості фінансування культурної спадщини в європейських країнах та представлено приклади успішних моделей фінансування, які не мають аналогів в Україні.

Відкрий спадщинуДізнавайтесь цікаве про культурну спадщину