Науково-методичний центр розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства Харківського гуманітарного університету
  • Центр розвитку музеєзнавства і пам’яткознавства Харківського гуманітарного університету

    Освіта
    Харків

Науково-методичний центр розвитку музеєзнавства і пам'яткознавства Харківського гуманітарного університету заснований у 2018 році. Діяльність центру спрямована на розвиток музеєзнавства і пам’яткознавства в Україні шляхом реалізації науково-дослідних, навчально-методичних, просвітницьких проектів та впровадження отриманих результатів в практичну діяльність.

Тематика досліджень Центру:
– креативна економіка, культурно-креативні індустрії; використання музеїв, нерухомих пам’яток та історико-культурних ландшафтів, нематеріальної спадщини як ресурсу розвитку територій;
– сучасні тренди і перспективи розвитку в роботі з культурною спадщиною, рівень наукової думки в галузі музеєзнавства і пам’яткознавства;
– дослідження музейно-заповідної мережі, нерухомих об’єктів спадщини (їх стану, сучасного використання, перспектив розвитку) в Україні і за її межами;
– сучасні музейні моделі, феномен середовищних музеїв;
– нематеріальна спадщина та форми її інтерпретації, популяризації в Україні і за її межами;
– екскурсійна діяльність як засіб популяризації пам’яток, можливості сучасних технологій для розвитку екскурсійної справи;
– сучасні тенденції, модернізація експозиційної справи; можливості експозиційного будівництва при музеєфікації нерухомих пам’яток, інтерпретації нематеріальної спадщини, модернізації музеїв, створенні музейно-туристичного об’єкту;
– капіталізація історико-культурної спадщини, розвиток туризму на основі використання музеїв і заповідників, нерухомих історико-культурних і природних пам’яток, нематеріальної спадщини;
– сучасні інформаційно-комунікаційні технології в просуванні музеїв, об’єктів культурної спадщини.

Відкрий спадщинуДізнавайтесь цікаве про культурну спадщину